Google kiểm soát lượt click không hợp lệ như thế nào?


Lượt click vào Quảng cáo sẽ chia ra làm Lượt click hợp lệ và không hợp lệ: Lượt Click hợp lệ: Cùng một máy tính và địa chỉ IP. Khách hàng click vào quảng cáo 1.000 lượt cũng chỉ tính là 1 lượt Click hợp lệ. Google chỉ tính 1 phí 1 lượt click hợp lệ. Lượt Click không hợp lệ: Trong 1.000 lượt click trên thì có 999 lượt còn lại là không hợp lệ. Google sẽ không tính phí. Vì thế bạn sẽ không phải lo việc có người cố tình Click nhiều lần vào quảng cáo của mình..

 
Ý kiến bạn đọc:
Scroll