LITE
3,600,000VND/Năm
Dung lượng lưu trữ: 500 MB
Băng thông: 15 GB
Tên miền: 00
MySQL Account: 1
Email Account: 5
Phí hằng tháng:
Hợp đồng tối thiểu: 1 năm
Đặt Mua
BASIC
3,600,000VND/Năm
Dung lượng lưu trữ: 1 GB
Băng thông: 30 GB
Tên miền: 02
MySQL Account: 2
Email Account: 10
Phí hằng tháng:
Hợp đồng tối thiểu: 6 tháng
Đặt Mua
ENHANCED
3,600,000VND/Năm
Dung lượng lưu trữ: 1.5 GB
Băng thông: 50 GB
Tên miền: 04
MySQL Account: 05
Email Account: 25
Phí hằng tháng: 85.000 đ
Hợp đồng tối thiểu: 3 tháng
Đặt Mua
PREMIUM
3,600,000VND/Năm
Dung lượng lưu trữ: 2 GB
Băng thông: 80 GB
Tên miền: 07
MySQL Account: 10
Email Account: 35
Phí hằng tháng: 126.000 đ
Hợp đồng tối thiểu: 3 tháng
Đặt Mua
Scroll