LITE
3,600,000VND/Năm
Dung lượng lưu trữ:1.000 MB
Sub Domain:10
My SQL5:10
Backup Hằng tuần:có
Hosting Control Panel:Cpanel
Băng thông hàng tháng:5GB
Đặt Mua
BASIC
3,600,000VND/Năm
Dung lượng:1.000 MB
Sub Domain:10
My SQL5:10
Backup Hằng tuần:có
Hosting Control Panel:Cpanel
Đặt Mua
ENHANCED
3,600,000VND/Năm
Dung lượng:1.000 MB
Sub Domain:10
My SQL5:10
Backup Hằng tuần:có
Hosting Control Panel:Cpanel
Đặt Mua
PREMIUM
3,600,000VND/Năm
Dung lượng:2.000 MB
Sub Domain:10
My SQL5:10
Backup Hằng tuần:có
Hosting Control Panel:Cpanel
Đặt Mua
Scroll