Làm sao để biết số tiền Quảng cáo google adwords của chúng tôi còn hay hết?


Có khá nhiều khách hàng băn khoăn về vấn đề này. iNETads xin được giải thích như sau: Với mỗi ngân sách quảng cáo, iNETads sẽ chia số tiền dành cho Quảng cáo cho 30 ngày (1 tháng). Ví dụ: Gói cước 3,000,000đ (chưa VAT)- 5% chi phí quản lý sẽ còn 2,850,000đ như vậy chi phí quảng cáo dành cho 1 ngày tương ứng sẽ là 95,000đ. Hàng ngày iNETads sẽ đấu giá từ khóa, cài đặt mức phí, tối ưu quảng cáo ứng với mức chi phí 95,000đ/ngày. Cuối mỗi chiến dịch quảng cáo, iNETads sẽ thống kê số tiền còn dư nếu có và iNETads sẽ tăng thêm số ngày quảng cáo tương ứng với số tiền còn dư đó. Ví dụ: Với gói 3,000,000đ nếu cuối chiến dịch quảng cáo, Ngân sách quảng cáo vẫn còn dư 300,000đ thì iNETads sẽ thông báo cho quý khách và sẽ tăng thêm thời gian quảng cáo cho quý khách đến khi hết số tiền 300,000đ đó - tính bằng số lượt click vào quảng cáo.

 
Ý kiến bạn đọc:
Scroll