Tin Tức

Các phương thức thanh toán qua NgânLượng.vn

Có 2 phương thức thanh toán qua Ngân Lượng
- Thanh toán qua tài khoản Ngân Lượng
- Thanh toán trực tiếp: Tiền mặt, thẻ thanh toán Quốc tế, các hình thức thanh toán của các ngân hàng nội địa

1. Thanh toán qua tài khoản Ngân Lượng

Sau khi tiến hành thanh toán hóa đơn mua hàng, bạn cần phải lựa chọn phương thức thanh toán cho hóa đơn của mình. Nếu bạn đã có tài khoản NgânLượng.vn và muốn thanh toán hóa đơn bằng tài khoản NgânLượng.vn nói trên hãy chọn như hình dưới đây. (Chưa có tài khoản Ngân Lượng vào www.nganluong.vn để đăng ký, nạp tiền để giao dịch)

Phương thức này có 2 hình thức thanh toán:

· Thanh toán ngay: là hình thức thanh toán mà khi bạn nhấn vào nút Thanh toán và Xác minh giao dịch xong, Ngân Lượng sẽ ngay lập tức được chuyển sang tài khoản người nhận.

· Thanh toán tạm giữ: là hình thức thanh toán mà khi bạn nhấn nút Thanh toán và Xác minh giao dịch xong, Ngân Lượng vẫn ở tài khoản của bạn nhưng được đặt trong tình trạng "chờ chuyển" sang tài khoản người nhận. Chỉ khi nào bạn nhấn vào nút Phê chuẩn cho khoản thanh toán đó thì nó mới thực sự được chuyển đi. Một khoản Ngân Lượng đang trong tình trạng "chờ chuyển" sẽ không được rút ra hoặc được sử dụng cho bất kì giao dịch nào khác.

Lưu ý: Nếu chọn "thanh toán tạm giữ": Sau khi nhận được hàng của người bán chuyển tới, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản NgânLượng.vn của bạn, chọn Quản trị giao dịch để phê chuẩn giao dịch này.

2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc số dư tài khoản ngân hàng

Sau khi tiến hành thanh toán hóa đơn mua hàng, nếu bạn chưa có tài khoản NgânLượng.vn thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức thanh toán

Lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp trong các phương thức như hình dưới đây:

Bước 2: Xác thực thanh toán.

Sau khi lựa chọn cho mình một phương thức thanh toán phù hợp nhất. Chẳng hạn như nộp tiền mặt tại văn phòng NgânLượng.vn, hay nếu bạn ở xa có thể chuyển tiền qua bưu điện, hoặc sử dụng hình thức nạp tiền Online, …Bạn hãy nhập thông tin để xác thực thanh toán một cách đầy đủ và chính xác nhất để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng Ngân Lượng

Các bước sau xin vui lòng tham khảo hướng dẫn trên website

Scroll