Tin Tức

Chương trình Thương hiệu quốc gia

Tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt Nam. 

1. Tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt Nam. 

  2. Tăng giá trị nội hàm của Biểu trưng Thương hiệu quốc gia thông qua việc nâng cao những giá trị nền tảng của thương hiệu là chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập.  

  3. Tăng cường liên kết và phối hợp hoạt động của các cơ quan và tổ chức hữu quan trong một hệ thống đồng bộ để gia tăng hiệu quả hỗ trợ DN xây dựng năng lực cạnh tranh từ quá trình phát triển thương hiệu.  

  4. Xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có sản phẩm chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên  thị trường trong nước và quốc tế.

 

Đối tượng thụ hưởng

Quy mô: □Hộ kinh doanh  ☒Nhỏvà vừa    ☒Lớn    

Điều kiện: DN Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật có quyền đăng ký sản phẩm của mình tham gia chương trình.

Nội dung chương trình:

1. Doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình: 

a) Được tham gia các hoạt động có hỗ trợ của Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước;  

b) Được hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước;  

c) Được sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, sản phẩm và khách hàng của Chương trình;  

2. Doanh nghiệp có sản phẩm được lựa chọn mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia:  

a) Được hưởng các hỗ trợ như nội dung 1 nêu trên;  

b) Được đề xuất sáng kiến xây dựng chiến lược, chương trình hành động cụ thể của Chương trình;
   
c) Được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông thương hiệu;  

d) Được tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Hội đồng Thương hiệu quốc gia đề xuất;

e) Được hỗ trợ pháp lý trong tranh chấp thương mại về thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.  

 

Cơ quan/ tổ chức chủ trì thực hiện


- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại
- ĐT: 04 39347628/39348143 (máy lẻ: 30, 31, 40, 41)

 

 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện


-  Các Bộ, ngành liên quan
-  Các hiệp hội ngành hàng
-  UBND cấp tỉnh/ Sở Công Thương

 

 

Số văn bản pháp luật

 

Quyết định 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003, 259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005, 250/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 của Bộ Công Thương.  

Gửi ý kiến

Scroll