Tin Tức

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu)

Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành

Mục đích:

 

 

       Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại trong và ngoài nước.

 

Đối tượng thụ hưởng

Quy mô: □Hộ kinh doanh     ☒Nhỏ và vừa    ☒Lớn

Điều kiện: Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành

Nội dung chương trình:

 

      - Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài (gồm chi phí gian hàng, trang trí tổng thể khu vực hội chợ, gian hàng quốc gia, tổ chức lễ khai mạc, tổ chức hội thảo, trình diễn sản phẩm, công tác phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì đi nước ngoài thực hiện công tác tổ chức) trong các trường hợp sau: (i) Hội trợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là 12 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu là 12 DN tham gia; (ii) Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 7 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn và tối thiểu 7 DN tham gia.

     - Tổ chức hội chợ định hướng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí cấu thành gian hàng, chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, khai mạc, bế mạc, hội thảo, quản lý, …) trong các trường hợp sau: (i) Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu của hội chợ là 300 gian hàng tiêu chuẩn và 150 DN tham gia khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương; 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 DN tham gia khi tổ chức ở các địa phương khác; (ii) Với hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu là 200 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn và 100 doanh nghiệp tham gia khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương; 150 gian hàng tiêu chuẩn và 75 DN tham gia khi tổ chức ở các địa phương khác.

      - Tuyên truyền, quảng bá và mời khách hàng đến tham gia giao dịch tại hội chợ triển lãm.

     - Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu và tuyên truyền quảng bá).

      - Mức hỗ trợ: từ 50-100% kinh phí tùy theo từng nội dung chương trình.

 

 

 

Cơ quan/ tổ chức chủ trì thực hiện


- Bộ Công Thương/ Cục Xúc tiến thương mại (VIETTRADE)
- ĐT: 04 39347628/39345413 (máy lẻ: 30, 31, 40,41)

 

 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện


-  Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan
-  Hiệp hội ngành hàng
-  Sở Công Thương các địa phương/Trung tâm xúc tiến thương mại

 

 

Số văn bản pháp luật

Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 và Thông tư 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011.

Gửi ý kiến

Scroll