Tin Tức

Ưu đãi tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao được xem xét, cho hưởng các chính sách về thuế theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. 

Mục đích:

 

 

- Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng thụ hưởng

Quy mô: ☒ Hộ kinh doanh      ☒ Nhỏ và vừa   ☒ Lớn


Điều kiện: 
Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện cụ thể về lĩnh vực, địa bàn, mức ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 
Nội dung chương trình:

  

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Ưu đãi về thuế đối với ngành công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tại thời điểm phát sinh.  

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được xem xét vay một phần vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định hiện hành. 

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao được xem xét, cho hưởng các chính sách về thuế theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. 
 
- Áp dụng cho các ngành: Cơ khí chế tạo, điện tử-tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt-may, da-giầy và công nghiệp phụ trợ cho phát triển công nghệ cao.

 

 

 

 

 

Cơ quan/ tổ chức chủ trì thực hiện


- Bộ Tài chính

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

 

 

 

Cơ quan/ tổ chức phối hợp thực hiện

- Sở Tài chính các địa phương

Số văn bản pháp luật

Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/07/2011 của Bộ Tài chính.

Gửi ý kiến

Scroll