Tin Tức

Gói Tín Dụng Vay Tiêu Dùng

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn kinh doanh với các  mục đích như bổ sung vốn lưu động thường xuyên, đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định có thể sử dụng sản phẩm Tài trợ vốn kinh doanh linh hoạt. Thời gian vay vốn tối đa đến 36 tháng và được phân kỳ trả nợ theo tháng/quý nhằm giảm áp lực tài chính cho Khách hàng.

Phạm vi áp dụng

BAOVIET Bank tài trợ vốn cho các Khách hàng đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tối thiểu 2 năm hoạt động trong lĩnh vực được cho vay
 • Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi
 • Không có nợ xấu tại thời điểm vay vốn
 • Điều kiện khác theo quy định của BAOVIET Bank

Tiện ích sản phẩm

 • Được linh hoạt sử dụng vốn cho bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư /nâng cấp tài sản cố định và các dự án đầu tư khác
 • Thời gian vay vốn lưu động đến 36 tháng và được phân kỳ trả nợ theo tháng/quý
 • Thủ tục vay vốn đơn giản
 • Được chấp nhận đa dạng các loại chứng từ giải ngân
 • Được xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm

Hồ sơ đăng ký

 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ tài chính
 • Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư/nâng cấp tài sản cố định
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm

Gửi ý kiến

Scroll